PRO ŽADATELE
 

ŽÁDOST
Přijetí do domova je možné pouze na základě podané Žádosti o přijetí. Žádost je možné vyzvednout přímo v domově, nebo stáhnout zde.

Součástí žádosti je formulář Vyjádření lékaře o zdravotním stavu, který také naleznete zde.

Dokumenty jsou uloženy ve velmi rozšířeném formátu PDF, k jehož správnému zobrazení je potřeba nainstalovaný Adobe Acrobat, ke stažení je na této adrese: http://get.adobe.com/cz/reader/

Všem zájemcům o přijetí doporučujeme před podáním žádosti osobní návštěvu domova, kde jim bude umožněna prohlídka prostor a podány podrobné informace o poskytované službě. Pokud se rozhodnete tuto nabídku využít, kontaktujte sociální pracovnici, která s Vámi dohodne vyhovující termín návštěvy.

Žádost i vyjádření lékaře po vyplnění dodejte zpět do domova. Poté bude provedeno sociální šetření pracovnicemi domova v domácnosti žadatele a na základě informací zjištěných ze žádosti, vyjádření lékaře a sociálního šetření bude žádost zařazena do evidence.

Pokud dojde k jakékoliv změně v uvedených skutečnostech po podání žádosti do domova, oznamte tyto změny vedení domova.

Při uvolnění vhodného místa, bude žadatel kontaktován sociální pracovnicí, bude mu umožněna prohlídka uvolněného místa a v případě zájmu, dohodnut termín přijetí. Žadatel dále obdrží informace nutné k bezproblémovému průběhu přijetí do domova.

CENÍK ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Bydlení:
Jednolůžkový pokoj: 210,- Kč/den nebo dvoulůžkový pokoj: 200,- Kč/den

Stravování:
Cena stravného: 170,- Kč/den (strava dia 165,- Kč/den, strava dia* 170,- Kč/den)

Úhrada za služby poskytované Domovem Hostomice - Zátor od 1.1.2019:

Ubytování/denStrava/denCelkem
měsíc 30 dnů
Celkem
měsíc 31 dnů
Celkem
měsíc 28 dnů
Jednolůžkový pokoj + strava normal 210,- 170,- 11.400,- 11.780,- 10.640,-
Jednolůžkový pokoj + strava dia II 210,- 165,- 11.250,- 11.625,- 10.875,-
Jednolůžkový pokoj + strava dia I* 210,- 170,- 11.400,- 11.780,- 11.020,-
Dvoulůžkový pokoj + strava normal 200,- 170,- 11.100,- 11.470,- 10.360,-
Dvoulůžkový pokoj + strava dia II 200,- 165,- 10.950,- 11.315,- 10.585,-
Dvoulůžkový pokoj + strava dia I* 200,- 170,- 11.100,- 11.470,- 10.730,-
* strava diabetická s druhou večeří

Pokud uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc nezůstane částka ve výši alespoň 15 % jeho měsíčního příjmu, částka úhrady se sníží. Na úhradě rozdílu mezi plnou a sníženou úhradou za ubytování a stravu se může Poskytovatel dohodnout s osobou blízkou uživateli, kterému je sociální služba poskytována, popřípadě s jinou fyzickou nebo právnickou osobou dle § 71, odst. 3 zák. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Úhrada za úkony péče při poskytování pobytové služby v domově pro seniory se stanoví ve výši přiznaného Příspěvku na péči dle výše zmíněného zákona o sociálních službách.