NOVINKY
30.07.2014
Hledáme nového pracovníka na pozici: Pracovník v sociálních službách
Hledáme nového pracovníka na pozici: Pracovník v sociálních službách! Kvalifikační požadavky: Ukončené základní nebo středoškolské vzdělání, Absolvovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách v rozsahu min. 150 hod. výhodou. Vědomosti: Všeobecné znalosti, Základní znalosti specifik práce se seniory, Základy slušného chování. Dovednosti: Praktické ošetřovatelské dovednosti, Schopnost vytvářet prostředí důvěry, Schopnost empatického přístupu ke klientům, Schopnost efektivní komunikace včetně alternativních způsobů. Osobnostní a morální požadavky, postoje: Schopnost týmové práce, Otevřenost k řešení problémů, Schopnost respektovat klienta a chránit jeho práva, Poctivost, ohleduplnost a takt, Ochota celoživotně se vzdělávat, Loajalita k organizaci a vedení. Místo výkonu práce: Domov Hostomice – Zátor, Zátor 373, 267 24 Hostomice Kontaktní osoba: Ing. František Tyl, ředitel, tel.: 606 026 606

<<< návrat zpět k novinkám