NOVINKY
20.12.2013
Předvánoční posezení našich uživatelů
Mezi aktivity našich klientů můžeme zařadit i pravidelné setkávání při rukodělných činnostech v dílně a společných aktivitách na klubovně. Zároveň jsou tato posezení naším poděkováním šikovným uživatelům za reprezentaci domova při různých příležitostech a akcích mimo domov.

<<< návrat zpět k novinkám