NOVINKY
24.05.2021
Pravidla pro návštěvy od 24.5.2021

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN je možné uskutečnit návštěvu v pobytových sociálních službách za podmínek:  

1. Návštěvník prodělal Covid - 19 a od prodělání neuplynulo více než 180 dnů
a tuto skutečnost doloží

2. Návštěvník v posledních 48 hodinách před návštěvou absolvoval RT-PCR test nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS SoV-2 s negativním výsledkem a tuto skutečnost doloží

3. Návštěvník má potvrzení o ukončeném očkování proti onemocnění Covid – 19, nebo potvrzení o aplikaci první dávky očkování před více než 22 dny, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění.

4. Návštěvník respektuje další režimová opatření poskytovatele, viz níže. 

 

Režimová opatření poskytovatele

1. Návštěvy jsou umožněny v době od 9°° do 17°° hodin včetně sobot a nedělí.

2. Návštěvník při příchodu předloží personálu potvrzení, viz výše.

3. Návštěvník po celou dobu návštěvy neodloží respirátor FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu. 

4. Po dobu návštěvy není možno konzumovat jídlo ani tekutiny.

5. V případě, že u sebe pozorujete příznaky onemocnění, návštěvu odložte!

  

Děkujeme Vám za spolupráci při realizaci těchto opatření.

 

<<< návrat zpět k novinkám