NOVINKY
17.05.2021
Pravidla pro návštěvy od 17.05.2021

Pravidla pro návštěvy od 17. 05. 2021

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 14597/2021-
2/MIN/KAN je možné uskutečnit návštěvu v pobytových sociálních službách za
podmínek:
1. Návštěvník prodělal Covid-19 a od prodělání neuplynulo více než 90 dnů
a tuto skutečnost doloží.
2. Návštěvník v posledních 48 hodinách před návštěvou absolvoval RT-PCR test
nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS SoV-2 s negativním výsledkem
a tuto skutečnost doloží.
3. Návštěvník má vystavený certifikát o ukončeném očkování proti
onemocnění Covid – 19, od ukončení očkování uplynulo více než 14 dnů a
očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění.
4. Návštěvník respektuje další režimová opatření poskytovatele, viz níže.

Režimová opatření poskytovatele

1. Návštěvy jsou umožněny v době od 9°° do 17°° hodin včetně sobot a nedělí.
2. Návštěvník při příchodu předloží personálu potvrzení, viz výše.
3. Návštěvník po celou dobu návštěvy neodloží respirátor FFP2 nebo KN 95 bez
výdechového ventilu.
4. Po dobu návštěvy není možno konzumovat jídlo ani tekutiny.
5. V případě, že u sebe pozorujete příznaky onemocnění, návštěvu odložte!

Děkujeme Vám za spolupráci při realizaci těchto opatření

<<< návrat zpět k novinkám