NOVINKY
18.01.2021
Poděkování za finanční pomoc Nadaci Tipsport

V prosinci roku 2020 jsme obdrželi finanční prostředky z Grantu Pomoc Covid – 19 na Berounsku od Nadace Tipsport, konkrétně 50.000 Kč.

Jsme moc rádi, že můžeme prostřednictvím webu tuto pomoc zveřejnit a nadaci poděkovat.

S platností od 5. 12. 2020 bylo umožněno nařízením vlády znovurealizovat návštěvy u seniorů v pobytové sociální službě domov pro seniory, a to za striktně daných podmínek. Pro poskytovatele toto znamenalo zřízení návštěvní místnosti a její vybavení odpovídajícím vybavením a prostředky tak, aby návštěvy byly pro seniory bezpečné.

Dlouhodobé uzavření domova a nemožnost se potkávat se svými blízkými mělo negativní dopad na psychosociální pohodu seniorů. Opětovné zavedení návštěv prostřednictvím návštěvní místnosti uvítali jak senioři, tak jejich rodiny a návštěvy probíhají v bezpečném prostředí při zachování maximálního možného soukromí.

Finanční prostředky poskytnuté z nadačního fondu byly využity na zakoupení vybavení návštěvní místnosti pro seniory a jejich rodiny. Konkrétně sterilizátory vzduchu, které odstraňují ze vzduchu v místnosti viry a bakterie technologií umožňující přítomnost osob i v době jejich provozu. Dále bezkontaktní desinfekční stojany, umožňující aplikaci desinfekce na ruce bez kontaminace desinfekčních nádob. Dělící přepážka z plexiskla zajišťující eliminaci přenosu kapének při komunikaci. Za zbývající částku byly zakoupeny respirátory KN95 pro návštěvníky, kteří se dostaví k návštěvě nedostatečně vybaveni a z těchto důvodů by nemohla být návštěva realizována, což by pro seniora mohlo být stresující.

<<< návrat zpět k novinkám