NOVINKY
05.12.2020
VÝJIMKY ZE ZÁKAZU NÁVŠTĚV od 5.12.2020

Pravidla pro návštěvy od 5. 12. 2020

 

Usnesením Vlády České republiky ze dne 30. 11. 2020 č. 1264 je možné umožnit výjimku ze zákazu návštěv v pobytových sociálních službách za podmínek: 

1. Návštěvník prodělal Covid - 19 a od prodělání neuplynulo více než 90 dnů
a tuto skutečnost doloží.

2. Návštěvník v posledních 48 hodinách před návštěvou absolvoval RT-PCR test nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS SoV-2 s negativním výsledkem a tuto skutečnost doloží.

3. Návštěvník splňuje jednu z předchozích podmínek a k návštěvě se dostaví v respirátoru FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu a v průběhu celé návštěvy jej neodloží.  

4. Návštěvník respektuje další režimová opatření poskytovatele, viz níže.

 

Režimová opatření poskytovatele

1. Návštěvy jsou umožněny v době od 9°° do 16°° hodin včetně sobot a nedělí.

2. K návštěvě je nutné se telefonicky objednat na tel. č. 723 652 200.

3. Návštěva probíhá v jednolůžkovém pokoji nebo návštěvní místnosti po dobu max. 15 minut.

4. Před zahájením návštěvy je nutné podepsat čestné prohlášení o splnění podmínek 1 a2 dle Usnesení vlády, viz výše.

5. Návštěva bude umožněna pouze jedné osobě za jedním klientem v totožnou dobu.

6. Po dobu návštěvy není možno konzumovat jídlo ani tekutiny.

 

Veškerá tato opatření jsou nastavena v zájmu ochrany zdraví, ale zároveň uspokojení psychosociálních potřeb našich klientů a proto Vám děkujeme za spolupráci při jejich realizaci.

<<< návrat zpět k novinkám