NOVINKY
09.06.2015
Návštěva domova pro seniory T.G.M. v Berouně
Dne 9. 6. 2015 jsme přijali pozvání do domova pro seniory T.G.M. v Berouně. Krátce po našem příjezdu se nás ujala klientka paní Klenotová, která nás uvedla do útulné kavárničky a pohostila nás lahodnou kávou. Poté jsme měli možnost prohlédnout si interiér domova, keramickou dílnu, pracovní dílnu a výstavu makrofotografií pana Sýkory. Rádi bychom touto cestou poděkovali Domovu T.G.M., především pak paní Klenotové za její vřelé přivítání a úžasnou péči.

<<< návrat zpět k novinkám