NOVINKY
18.05.2015
Setkání seniorů na Čapkárně
Přijali jsme pozvání do Památníku K. Čapka ve Staré Huti, kde naši uživatelé vystoupili s tancem v sedě. Naše vystoupení se podle ohlasů velmi líbilo, a tak doufáme, že se tento program bude opakovat i příští rok a my se opět zúčastníme. Touto cestou chceme organizátorům této akce poděkovat za vřelé přivítání a příjemně strávené odpoledne pod širým nebem.

<<< návrat zpět k novinkám